Εταιρικό Προφίλ
 
•  Γενικές πληροφορίες
 
•  Δ.Σ.-Διοίκηση και εποπτεία
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/01/2009
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 30/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 23/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/03/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/07/2007
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 17/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 18/05/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 01/07/2004
 
•  Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου
 
•  Σκοπός εταιρίας
 
•  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
 
•  Δικαιώματα μετόχων
 
•  Υποχρεώσεις μετόχων- Γνωστοποίηση μεταβολών σημαντικών συμμετοχών βάσει του Ν.3556/2007
 
•  Έντυπο εξουσιοδότησης για συμμετοχή σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Οικονομικά στοιχεία
Πληροφοριακό Έγγραφο άρθρου 10 του Ν.3401/2005
Ετήσια δελτία
Πληροφοριακά Σημείωματα
Εταιρικές Ανακοινώσεις
 
Για να δείτε τα κείμενα σε pdf θα πρέπει να έχετε το Acrobat Reader
Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader στον υπολογιστή σας κάντε κλικ εδώ.
 
   
 
Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 30/06/2008
 Με την 25η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 29 Iουνίου 2008, αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση του, στις 30 Ιουνίου 2008. Η σύνθεση του είναι η εξής: 

Κανταράς Ιωάννης του Τριανταφύλλου
Μύρηνα Λήμνου
Ναυτικός Πράκτορας
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Μακρής Παύλος του Θεμιστοκλή
Μανώλη Ανδρόνικου 3-Αθήνα
Ελεύθερος επαγγελματίας
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Μανούση Καλλιόπη του Ιωάννη
Αφών Πουλίου 6-Θεσσαλονίκη
Επιχειρηματίας
Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.


Μανούσης Φώτιος του Ανδρέα
Αφών Πουλίου 6-Θεσσαλονίκη
Επιχειρηματίας
Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Τσιουλπάς Δημοσθένης του Παναγιώτη
Γραβιάς 18-Θεσσαλονίκη
Συνταξιούχος
Μη εκτελεστικό και ταυτόχρονα ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.

Ουζούνης Δημήτριος του Σωτηρίου
Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
Εκπαιδευτικός
Μη εκτελεστικό και ταυτόχρονα ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.