Εταιρικό Προφίλ
 
•  Γενικές πληροφορίες
 
•  Δ.Σ.-Διοίκηση και εποπτεία
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/01/2009
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 30/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 23/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/03/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/07/2007
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 17/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 18/05/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 01/07/2004
 
•  Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου
 
•  Σκοπός εταιρίας
 
•  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
 
•  Δικαιώματα μετόχων
 
•  Υποχρεώσεις μετόχων- Γνωστοποίηση μεταβολών σημαντικών συμμετοχών βάσει του Ν.3556/2007
 
•  Έντυπο εξουσιοδότησης για συμμετοχή σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Οικονομικά στοιχεία
Πληροφοριακό Έγγραφο άρθρου 10 του Ν.3401/2005
Ετήσια δελτία
Πληροφοριακά Σημείωματα
Εταιρικές Ανακοινώσεις
 
Για να δείτε τα κείμενα σε pdf θα πρέπει να έχετε το Acrobat Reader
Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader στον υπολογιστή σας κάντε κλικ εδώ.
 
   
 
Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/07/2006
 

 

Την 13η Ιουλίου 2006 υπέβαλαν οι κ.κ. Χαραλαμπίδης Αναστάσιος του Θεόφιλου και Κιοφιντζόγλου Λάζαρος του Αναστασίου στον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο της εταιρίας κ. Μανούση Φώτιο τις γραπτές τους παραιτήσεις. Ο λόγος παραίτησής τους, όπως επικαλούνται αμφότεροι, είναι προσωπικός. Μετά την παραπάνω εξέλιξη ο κ. Μανούσης προτείνει τους κ.κ. Ουζούνη Δημήτριο του Σωτηρίου και Τσιουλπά Δημοσθένη του Παναγιώτη προκειμένου να καλυφθεί το κενό που προέκυψε από τις παραιτήσεις των δύο μελών μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία είναι μέχρι την 30/06/2009 (ΦΕΚ 10067/05.08.2004). Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δέχονται ομόφωνα την πρόταση του Πρόεδρου και συνεδριάζουν προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα. Μετά από διαλογική συζήτηση εκλέγονται τα μέλη:

Μανούσης Φώτιος του Ανδρέα
Αφων Πούλιου 6-Θεσσαλονίκη
Επιχειρηματίας
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Γκάλης Νικόλαος του Γεωργίου
Θ. Σοφούλη 74-Θεσσαλονίκη
Επιχειρηματίας
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Μακρής Παύλος του Θεμιστοκλή
Μανώλη Ανδρόνικου 3-Αθήνα
Ελεύθερος επαγγελματίας
Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Δαμασιώτης Βασίλειος του Κωνσταντίνου
Επανομή Θεσσαλονίκης
Ιδιωτικός υπάλληλος
Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Ουζούνης Δημήτριος του Σωτηρίου
Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
Εκπαιδευτικός
Μη εκτελεστικό και ταυτόχρονα ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.

Τσιουλπάς Δημοσθένης του Παναγιώτη
Γραβιάς 18-Θεσσαλονίκη
Συνταξιούχος
Μη εκτελεστικό και ταυτόχρονα ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.