Εταιρικό Προφίλ
 
•  Γενικές πληροφορίες
 
•  Δ.Σ.-Διοίκηση και εποπτεία
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/01/2009
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 30/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 23/06/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/03/2008
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 20/07/2007
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 17/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 13/07/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 18/05/2006
 
•  Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 01/07/2004
 
•  Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου
 
•  Σκοπός εταιρίας
 
•  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
 
•  Δικαιώματα μετόχων
 
•  Υποχρεώσεις μετόχων- Γνωστοποίηση μεταβολών σημαντικών συμμετοχών βάσει του Ν.3556/2007
 
•  Έντυπο εξουσιοδότησης για συμμετοχή σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Οικονομικά στοιχεία
Πληροφοριακό Έγγραφο άρθρου 10 του Ν.3401/2005
Ετήσια δελτία
Πληροφοριακά Σημείωματα
Εταιρικές Ανακοινώσεις
 
Για να δείτε τα κείμενα σε pdf θα πρέπει να έχετε το Acrobat Reader
Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader στον υπολογιστή σας κάντε κλικ εδώ.
 
   
 
Σύνθεση Δ.Σ. μετά την 18/05/2006
 

 

Την 18η Μαΐου 2006 ο κ. Παλάζης Γεώργιος του Χρυσάφη και η κα. Αλεξίου Ελένη του Ιωάννη υπέβαλαν τις γραπτές τους παραιτήσεις από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για προσωπικούς λόγους. Σε αντικατάσταση αυτών και σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της Εταιρίας πρέπει να εκλεγούν δύο νέα μέλη. Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Γκάλης προτείνει τους κ.κ. Μανούση Φώτιο του Ανδρέα και Μακρή Παύλο του Θεμιστοκλή. Τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. αποδέχονται ομόφωνα την πρόταση του Πρόεδρου και Δ/ντος Συμβούλου και προχωρούν στην ανασυγκρότησή τους σε σώμα όπου εκλέγονται οι ακόλουθοι:

Μανούσης Φώτιος του Ανδρέα
Αφων Πούλιου 6-Θεσσαλονίκη
Επιχειρηματίας
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Γκάλης Νικόλαος του Γεωργίου
Θ. Σοφούλη 74-Θεσσαλονίκη
Επιχειρηματίας
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Μακρής Παύλος του Θεμιστοκλή
Μανώλη Ανδρόνικου 3-Αθήνα
Ελεύθερος επαγγελματίας
Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Δαμασιώτης Βασίλειος του Κωνσταντίνου
Επανομή Θεσσαλονίκης
Ιδιωτικός υπάλληλος
Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Κιοφιντζόγλου Λάζαρος του Αναστασίου
Ν. Ρύσιο Θεσσαλονίκης
Φυσιοθεραπευτής
Μη εκτελεστικό και ταυτόχρονα ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.

Χαραλαμπίδης Αναστάσιος του Θεόφιλου
Πλουτάρχου 4-Θεσσαλονίκη
Διακοσμητής
Μη εκτελεστικό και ταυτόχρονα ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.