Εταιρικό Προφίλ
Οικονομικά στοιχεία
 
•  Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2004
 
°  Λογιστικές καταστάσεις 1ου,2ου,3ου τριμήνου 2004
 
°  Ταμειακές καταστάσεις 2ου,3ου τριμήνου
 
°  Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
 
°  Εξέλιξη οικονομικών καταστάσεων
 
°  Παλαιότερα οικονομικά στοιχεία
 
°  Τιμή Μετοχής
 
•  Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2005
 
•  Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2006
 
•  Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2007
 
•  Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2008
 
•  Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2009
 
•  Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2010
 
•  Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2011
 
•  Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2012
 
•  Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2013
 
•  Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2014
 
•  Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2015
 
•  Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2016
Πληροφοριακό Έγγραφο άρθρου 10 του Ν.3401/2005
Ετήσια δελτία
Πληροφοριακά Σημείωματα
Εταιρικές Ανακοινώσεις
 
Για να δείτε τα κείμενα σε pdf θα πρέπει να έχετε το Acrobat Reader
Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader στον υπολογιστή σας κάντε κλικ εδώ.
 
   
 
Οικονομικά στοιχεία χρήσης 2004