Εταιρικό Προφίλ
Οικονομικά στοιχεία
Πληροφοριακό Έγγραφο άρθρου 10 του Ν.3401/2005
 
•  χρησης 2007
 
•  Χρήσης 2006
 
•  Χρήσης 2005
Ετήσια δελτία
Πληροφοριακά Σημείωματα
Εταιρικές Ανακοινώσεις
 
Για να δείτε τα κείμενα σε pdf θα πρέπει να έχετε το Acrobat Reader
Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader στον υπολογιστή σας κάντε κλικ εδώ.
 
   
 
χρησης 2007
 
Πληροφοριακό Έγγραφο του άρθρου 10 του Ν.3401/2005


Ενσωμάτωση μέσω παραπομπής των πληροφοριών του άρθρου 10 του Ν.3401/2005 που αφορά την Εταιρεία, τις μετοχές καθώς και την αγορά κινητών αξιών στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της και τις οποίες πληροφορίες η εταιρεία δημοσίευσε και κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό κατά τη διάρκεια του έτους 2007, σύμφωνα με το νόμο.