Εταιρικό Προφίλ
Οικονομικά στοιχεία
Πληροφοριακό Έγγραφο άρθρου 10 του Ν.3401/2005
Ετήσια δελτία
Πληροφοριακά Σημείωματα
Εταιρικές Ανακοινώσεις
 
•  Εταιρικές Ανακοινώσεις
 
•  Notifications in English
 
Για να δείτε τα κείμενα σε pdf θα πρέπει να έχετε το Acrobat Reader
Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader στον υπολογιστή σας κάντε κλικ εδώ.
 
   
 
Εταιρικές Ανακοινώσεις
 

18/08/2017 - Πρόσκληση 34ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (10/9/2017)

28.06.2016 - Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.06.2016

02/06/2016 - Πρόσκληση 33ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (27/6/2016)

30.06.2015 - Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.06.2015

02/06/2015 - Πρόσκληση 32ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (29/6/2015)

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22.10.2014

12/09/2014 – Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (22/10/2014)

23/06/2014 – Ανακοίνωση αποφάσεων της 31ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23.6.2014

02/06/2014 - Πρόσκληση 31ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (23/6/2014)

17/06/2013 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ Δ.Σ. - 17.06.2013

16/06/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. 16.6.2013

24.05.2013 - Πρόσκληση 30ης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 16.06.2013

22.11.2012 - Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007

15.11.2012 - Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15.11.2012

25.10.2012 - Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 15.11.2012

29.06.2012 - Αποφάσεις 29ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.6.2012

06.06.2012 - Πρόσκληση 29ης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 29.06.2012 (Ορθή Επανάληψη)

30.05.2011 - Πρόσκληση 29ης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (29.06.2012)

06.04.2012 - Ανακοίνωση Ημερομηνίας Μεταβολής Ονομαστικής Αξίας Μετοχής

28.12.2011 - Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.12.2011

02.12.2011 - Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 27.12.2011

24.11.2011 - Ανακοίνωση Εισαγωγής Μετοχών από Αύξηση Μ.Κ.

15/9/2011 - Ανακοίνωση Πιστοποίησης Μερικής Κάλυψης της Α.Μ.Κ.

01/7/2011 - Αποφάσεις 28ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.6.2011

09/6/2011 - Πρόσκληση 28ης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/6/2011)

18.2.2011 - Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18ης Φεβρουαρίου 2011

18.2.2011-Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 18.2.2011

24.1.2011 - Έκθεση Δ.Σ. της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920

05.11.2010-Επανάληψη (Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 5 Νοεμβρίου 2010)

05.11.2010-Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007

05.11.2010-Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5ης Νοεμβρίου 2010

11.10.2010-Έκθεση Δ.Σ. της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920

11/10/2010 Πρόσκληση 27ης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

20/8/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (σύνθεση νέου διοικητικού συμβουλίου)

16/8/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (υπαγωγή στο άρθρο 99 του Ν. 3588/2007)

14/09/2009 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου)

10/09/2009 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 9 Σεπτεμβρίου 2009

11/08/2009 Πρόσκληση 26ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων (09/09/2009)

11/08/2009 Ανακοίνωση ματαίωσης 26ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

18/07/2009 Πρόσκληση 26ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

17/07/2009 Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του ΧΑ

08/07/2009 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 (υπαγωγή στο άρθρο 99 Ν.3588/2007)

07/07/2009 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (αντικατάστασης διευθυντικών στελεχών)

01/04/2009 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 (για δημοσίευση λογιστικών καταστάσεων)

20/03/2009 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 (Διοικητικό Συμβούλιο)

04/03/2009 Ανακοίνωση συμμετοχής της Εταιρείας σε διαγωνισμό

16/02/2009 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 (σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου)

21/01/2009 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 (σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου)

17/12/2008 Σχολιασμός δημοσιευμάτων

11/12/2008 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

28/11/2008 Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του ΧΑ

28/11/2008 Ανακοίνωση δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2008-30/09/2008

25/11/2008 Ανακοίνωση μη ολοκλήρωσης της εκποίησης των κλασματικών υπολοίπων

14/11/2008 Ανακοίνωση για εκποίηση κλασματικών υπολοίπων

30/09/2008 Απάντηση στην υπ'αριθμόν 4456/22-09-2008 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

29/08/2008 Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του ΧΑ

29/08/2008 Ανακοίνωση δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Α' Εξάμηνου 2008

19/08/2008 Ανακοίνωση μη ολοκλήρωσης της εκποίησης των κλασματικών υπολοίπων

25/07/2008 Ανακοίνωση για εκποίηση κλασματικών υπολοίπων

02/07/2008 Γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων βάσει του άρθρου 13 του ν. 3340/2005 (ρυθμιζόμενη πληροφορία)

01/07/2008 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 (σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου)

30/06/2008 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29 Ιουνίου 2008

24/06/2008 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 (σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου)

13/06/2008 Aνακοίνωση διάθεσης οικονομικών στοιχείων θυγατρικών για τη χρήση 2007

05/06/2008 Ενημερωτικό σημείωμα μετόχων για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (29/06/2008

05/06/2008 Διευκρινιστικές πληροφορίες για τις οικονομικές καταστάσεις α' τριμήνου 2008

05/06/2008 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2008

30/05/2008 Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 293 του Κανονισμού του ΧΑ

30/05/2008 Ανακοίνωση δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Α' Τριμήνου 2008

08/05/2008 Ανακοίνωση διάθεσης Ετήσιου Δελτίου 2007

02/04/2008 Απάντηση στην υπ'αριθμόν 1505/1-4-2008 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

02/04/2008 Διευκρινιστική ανακοίνωση για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2007

31/03/2008 Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 293 του κανονισμού του Χ.Α.

28/03/2008 Ανακοίνωση δημοσίευσης Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2007

26/03/2008 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (σύμβαση ναύλωσης)

14/03/2008 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 (σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου)

11/03/2008 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (συνέχεια της ανακοίνωσης 1/2/2008  που αφορούσε την υποβολή φακέλου σε διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό)

11/03/2008 Εκποίηση κλασματικών υπολοίπων

01/02/2008 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (υπογραφή σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων με δημόσια υπηρεσία)

01/02/2008 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (υποβολή φακέλου σε διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό)

19/12/2007 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (μεταβολή ποσοστών μετόχων)

18/12/2007 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (μεταβολή ποσοστών μετόχων)

18/12/2007 Γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων βάσει του άρθρου 13 του ν. 3340/2005 (ρυθμιζόμενη πληροφορία)

17/12/2007 Ανακοίνωση σχετικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3556/2007

13/12/2007 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (προσημείωση ακινήτου)07/12/2007

Ανακοίνωση εισαγωγής νέων μετοχών μετά από συγχώνευση με απορρόφηση εταιρίας, αλλαγής επωνυμίας-διακριτικού τίτλου, αύξηση ονομαστικής αξίας

30/11/2007 Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 293 του κανονισμού του Χ.Α.

 

29/11/2007 Ανακοίνωση δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Γ Τριμήνου 2007

16/11/2007 Ανακοίνωση διάθεσης εγγράφου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005

30/10/2007 Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556

10/10/2007 Ανακοίνωση πιστοποίησης αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο

24/09/2007 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 22 Σεπτεμβρίου 2007

10/09/2007 Ανακοίνωση αναβολής 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

31/08/2007 Ανακοίνωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1ου εξαμήνου σε έντυπα μέσα

31/08/2007 Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 293 του κανονισμού του Χ.Α.

30/08/2007 Πιστοποίηση ISO 22000:2005 - Προσημείωση ακινήτου

27/08/2007 Μεταβολή ποσοστού μετόχου κ.κ. Παναγιωτίδη Ιωάννη (ρυθμιζόμενη πληροφορία του Ν. 3556/2007)

13/08/2007 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

23/07/2007 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 (σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου)

20/07/2007 Ανακοίνωση αποφάσεων Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

11/07/2007 Ανακοίνωση έγκρισης συγχώνευσης

30/06/2007 Αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

30/06/2007 Πρόσκληση 1ης Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

30/06/2007 Ανακοίνωση αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

27/06/2007 Ανακοίνωση διάθεσης πληροφοριακού σημειώματος

27/06/2007 Ανακοίνωση ολοκλήρωσης διαδικασίας εκποίησης ενσώματων ονομαστικών μετοχών

14/06/2007 Ανακοίνωση για εκποίηση ενσώματων ονομαστικών μετοχών

11/6/2007 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 10 Ιουνίου 2007

05/06/2007 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2007

03/06/2007 Ανακοίνωση αναβολής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

1/6/2007 Απάντηση στο υπ'αριθμόν 22605/30-5-2007 του ΧΑ

31/5/2007 Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 293 του κανονισμού του ΧΑ

22/5/2007 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 51/1992 και το άρθρο του κανονισμού του Χ.Α.

11/5/2007 Ανακοίνωση διάθεσης Ετήσιου Δελτίου χρήσης 2006

4/5/2007 Ανακοίνωση αναβολής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

20/4/2007 Ανακοίνωση της εταιρίας σε απάντηση γραπτού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμ. πρωτ. 1635/20.04.2007

18/4/2007 Επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ενημέρωση των Μετόχων της

17/4/2007 Πρόσκληση 1ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

15/4/2007 Aνακοίνωση Αναβολής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

13/4/2007 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 51/1992 και το άρθρο 282 του κανονισμού του Χ.Α.

30/03/2007 Ανακοινωση σύμφωνα με το άρθρο 293 του κανονισμού του Χ.Α.

23/03/2007 Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου κατά άρθρο 289 κανονισμού Χ.Α.

23/03/2007 Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάταξη του άρθρου 69 παρ.4 Κ.Ν. 2190/1920

23/03/2007 Πρόσκληση 22ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

07/03/2007 Ανακοίνωση διάθεσης εγγράφων και στοιχείων, στους μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920

22/02/2007 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης

20/02/2007 Ανακοίνωση Περίληψης Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

12/02/2007 Καταχώρηση στη μερίδα της εταιρίας του Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

01/02/2007 Ανακοίνωση απόφασης του Δ.Σ. της 31/01/2007 για την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της εταιρίας «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ Κ.Ν.Π.Ε. Α.Ε.» με απορρόφηση της εταιρίας «ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ.»

30/09/2006 Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 293 του κανονισμού του ΧΑ

20/10/2006 Ανακοίνωση για την συνοπτική παρουσίαση της απορροφώμενης εταιρίας από την ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΕ - ορθή επανάληψη

20/10/2006 Ανακοίνωση για την συνοπτική παρουσίαση της απορροφώμενης εταιρίας από την ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΕ

28/09/2006  Γνωστοποίηση αποφάσεων για συμμετοχή σε διαδικασία συγχώνευσης

31/08/2006  Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 293 του κανονισμού του ΧΑ

22/08/2006 Ανακοίνωση της εταιρίας σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε στη χερσόνησο της Κασσάνδρας

20/07/2006  Ανακοίνωση της εταιρίας σε υπ' αριθμό 36482/19.07.06 επιστολής του Χ.Α.

18/07/2006  Αποφάσεις 1ης Επαναληπτικής της 21ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

17/07/2006  Ανακοίνωση σύνθεσης νέου Διοικητικού Συμβουλίου

14/07/2006  Ανακοίνωση σύνθεσης νέου Διοικητικού Συμβουλίου

30/06/2006  Πρόσκληση 1ης Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

30/06/2006  Ανακοίνωση αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

22/06/2006  Ανακοίνωση εκποίησης μετοχών

08/06/2006  Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

31/05/2006  Ανακοίνωση για τα μέτρα άρσης της επιτήρησης για το 1ο τρίμηνο του 2006

19/05/2006  Ανακοίνωση νέου ενικού Διευθυντή

19/05/2006  Ανακοίνωση σύνθεσης νέου Διοικητικού Συμβουλίου

16/05/2006  Ανακοίνωση της εταιρίας για τις προθέσεις των νέων μετόχων μετά την μεταβίβαση πακέτου μετοχών της 09/05/2006

11/05/2006  Ορθή Επανάληψη

10/05/2006  Απάντηση στο υπ' αριθμό 21400/10-5-2006 έγγραφο του Χ.Α.

10/05/2006   Ανακοίνωση σημαντικών γεγονότων

10/05/2006   Γνωστοποίηση συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 51/1992 και το άρθρο 282 του κανονισμού ΧΑ

10/05/2006   Γνωστοποίηση συναλλαγής υπόχρεου προσώπου σύμφωνα μα το άρθρο 6 της απόφασης 3/347/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

10/05/2006   Γνωστοποίηση συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 51/1992 και το άρθρο 282 του κανονισμού ΧΑ

02/05/2006   Ανακοίνωση διάθεσης Ετήσιου Δελτίου χρήσης 2005

04/04/2006   Ένταξη της μετοχής στην κατηγορία "υπό επιτήρηση"

23/02/2006   Γνωστοποίηση Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για το έτος 2006

20/07/2005   Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

30/06/2005   Πρόσκληση 1ης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

30/06/2005   Αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

28/06/2005   Αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

06/06/2005   Πρόσκληση 20ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

08/02/2005   Γνωστοποίηση Σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για το έτος 2005